Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kontakt - Biblioteka Narodowa
Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1675) (dalej: rozporządzenie z dnia 10 września 2021 r. ), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, informujemy, że Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku otrzymało wsparcie finansowe w ramach wieloletniego programu – ,,Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ – Priorytet 3.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce.
Przyznana kwota dotacji dla naszego przedszkola wynosi 3000 zł. Rok uzyskania dotacji: 2021. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3.1. będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do naszej placówki jak również nagród książkowych dla dzieci, biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

Skip to content