Pasowanie Słoneczników na Starszaków

Dnia 9 listopadada w grupie Słoneczników odbyło sie Pasowanie na Starszaka. Do tej ważnej  uroczystości dzieci się długo przygotowywały. Zaprezentowały program artystyczny, zdały krótki egzamin, a następnie złozyły uroczyste przyżeczenie, później Pani wice Dyrektor pasowała magicznym ołówkiem przedszkolaka na starszaka. D

zieci otrzymały pamiątkowy dyplom i książkę.

Skip to content