Porozumienie o współpracy z Akademią Pomorską

Share Button

04.07.2012r. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku reprezentowaną przez Rektora dra hab. prof. nadzw. Romana Drozda a Przedszkolem Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 im. „Tęczowej Doliny” reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewę Piękoś. Głównym celem zawartego porozumienia jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenie studentów oraz zachęcanie ich do pracy na rzecz społeczności przedszkolnej. Podpisane porozumienie z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści dla obu stron. Uczelnia zobowiązuje się do umożliwienia nauczycielom Przedszkola uczestnictwa w wykładach otwartych, konferencjach, sesjach naukowych, prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli oraz umożliwienia innych działań na rzecz edukacji dzieci. Przedszkole natomiast umożliwi studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych, pracownikom i studentom prowadzenie badań naukowych oraz będzie propagowało materiały promocyjne Uczelni.

Skip to content