Porozumienie o współpracy z Akademią Pomorską

Share Button

Pierwsze badania eye-trackingowe w Instytucie Pedagogiki

W Centrum Badań Społecznych INKLUZJA Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy współpracy Przedszkola Miejskiego Integracyjnego  nr 32 ,,Tęczowa Dolina” w Słupsku, w dniach 5 i 11 maja 2022 roku odbyły się pierwsze badania eye-trackingowe.

Eye-tracking jest nowoczesną metodą badania sposobów postrzegania przez ludzi różnych obiektów znajdujących się przed nimi. Dzięki tym badaniom wiemy, w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają informacje. Potrafimy precyzyjnie określić, na jaki element badana osoba zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem składowe obrazu oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok. Metoda ta polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery. Jest to badanie zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Z uwagi na to, że uzyskujemy pomiarowy i fizjologiczny wynik badania otrzymujemy twarde, a także w zasadzie niepodważalne dane.

W ramach Centrum Badań Społecznych INKLUZJA pracuje eye-tracker w formie mobilnej. Badania ilościowo-jakościowe z użyciem eye-trackera – prowadzone przez Pracowników Instytutu Pedagogiki – dotyczą postrzegania obiektów przez dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej wraz z analizą narracji (nadawanie znaczeń – paradygmat interpretatywizmu).

 

 

04.07.2012r. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku reprezentowaną przez Rektora dra hab. prof. nadzw. Romana Drozda a Przedszkolem Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 im. „Tęczowej Doliny” reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewę Piękoś. Głównym celem zawartego porozumienia jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenie studentów oraz zachęcanie ich do pracy na rzecz społeczności przedszkolnej. Podpisane porozumienie z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści dla obu stron. Uczelnia zobowiązuje się do umożliwienia nauczycielom Przedszkola uczestnictwa w wykładach otwartych, konferencjach, sesjach naukowych, prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli oraz umożliwienia innych działań na rzecz edukacji dzieci. Przedszkole natomiast umożliwi studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych, pracownikom i studentom prowadzenie badań naukowych oraz będzie propagowało materiały promocyjne Uczelni.

Skip to content