Porozumienie z SOSiR

W dniu 4 listopada 2013r Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina”reprezentowane przez Dyrektora Ewę Piękoś oraz Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” reprezentowane przez Dyrektora Teresę Jażewicz podpisały porozumienie o współpracy w realizacji projektu pod nazwą „MALI OLIMPIJCZYCY” ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji reprezentowanym przez Dyrektora SOSiR Henryka Jarosiewicza.
Głównym celem podpisanego porozumienia jest upowszechnianie wśród przedszkolaków idei czynnego uprawiania sportu, wpajanie dzieciom zasad fair-play zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym oraz wyłanianie wśród przedszkolaków dzieci wykazujących najlepsze predyspozycje do rozwijania objętych projektem działań w klasach sportowych szkół podstawowych lub słupskich klubach sportowych.

Skip to content