Realizowane programy i innowacje

Share Button

Program Wychowania Przedszkolnego PWN, E. Kordos.

 

Programy przedszkolne opracowane i wdrażane przez nauczycielki naszego przedszkola:

 • „Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu” -program autorski Urszuli Nieboj
 • „Wspieranie dziecięcej grafomotoryki poprzez ćwiczenia usprawniające czynności ruchowe rąk oraz współdziałanie oka i ręki” – program opracowany przez Monikę Lipner i Aleksandrę Grochowską
 • „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym” – program opracowany przez mgr Renatę Bembenek
 • Program wspierania rozwoju dziecka z trudnościami – program opracowany przez mgr Alicję Piotrowską i mgr Edytę Wieczorek
 • Program wspierania dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym – program opracowany przez mgr Kamilę Jaskólską i mgr Emilię Kołodziej
 • Program wychowawczy – opracowany przez mgr Joannę Zwierz i mgr Barbarę Jaremek
 • „Raz, dwa, trzy, migam ja, migasz ty” program autorski opracowany przez mgr Alicję Piotrowską
 • „Cztery pory roku w ogrodzie” – program opracowany przez mgr Renatę Bembenek i mgr Joannę Zwierz
 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy – opracowany przez mgr Renatę Bembenek, mgr Katarzynę Półtorak, mgr Joannę Zwierz
 • Program czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym ,,Zaczytani” – opracowała mgr Angelika Gościńska-Pańka i mgr Anna Białas
 • Program dla dzieci 5/6 letnich ,,Taniec – tak odkrywam siebie” – opracowany przez mgr Dorotę Miara

Innowacje pedagogiczne opracowane i wdrażane przez nauczycielki naszego przedszkola:

 • Edukacja patriotyczna ,,Mały Polak” – opracowana przez Kamilę Jaskólską i Aleksandrę Grochowską
 • Edukacja Daltońska kluczem do sukcesu w integracji – opracowana przez Renatę Bembenek i Joannę Zwierz
 • ,,English is fun – dane, play and smile”- opracowana przez Bożenę Boniek-Ziółkowską

Metody wspomagające:

 • Pedagogika Zabawy Klanza
 • elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona („gimnastyka mózgu”)
 • elementy gimnastyki twórczej R. Labana i K. Orfa
 • elementy metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
 • elementy metody nauki matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Skip to content