Aktywność ruchowa

PROJEKT BADAWCZY

„Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym jako ogniwo

strategii Przedszkola Promującego Zdrowie”

Realizowany w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Kierownik zadania badawczego: dr hab. Agnieszka Zalewska – Meler

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji Akademii Pomorskiej

Koordynator – interesariusz instytucjonalny: mgr Monika Lipner

Nauczyciel Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku

Czas trwania projektu: wrzesień 2014 – sierpień 2015

Dziedzina: Edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego

Założenia badawcze: określenie możliwości wdrażania idei promocji zdrowia na etapie edukacji przedszkolnej: wykorzystanie kreatywnych metod WF bazujących na spontanicznej aktywności ruchowej dziecka w rozwiązywaniu otwartych zadań ruchowych: popularyzacja doświadczeń Czeskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie

Skip to content