Przedszkola pozostają zamknięte

Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podjęła decyzję o tym, że żłobki i przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk nie zostaną otwarte do 24 maja br.

Powyższa decyzja, podyktowana głównie troską o bezpieczeństwo dzieci
i pracowników ww.placówek, poprzedzona była głęboką analizą sytuacji epidemiologicznej w kontekście możliwości ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem wytycznych, jakie pojawiły się ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy też Ministra Edukacji.

Wytyczne mówią o tym, co organ prowadzący żłobki i przedszkola oraz dyrektorzy tych placówek muszą przygotować, by spełnić warunki umożliwiające sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi przebywającymi w ww.podmiotach.
Wskazania te dotyczą konieczności stworzenia procedur opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym obejmującym m.in.
konieczność przeprowadzenia badania wody w każdym przedszkolu i żłobku,
zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli, opiekunów
i pracowników obsługi, zakup termometrów i środków do dezynfekcji dla wszystkich przebywających na terenie ww. placówek, zapewnienie odpowiedniego dystansu między dziećmi w trakcie ich przebywania na terenie żłóbków i przedszkoli
wyodrębnienie miejsc izolacji i wiele innych działań chroniących zdrowie podopiecznych.

Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie dzieci, ale także pracowników żłobków i przedszkoli.

Skip to content