Realizacja projektu

Nasze przedszkole realizuje projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcie to obejmuje przede wszystkim tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, kompleksowe wspomaganie w zakresie doskonalenia nauczycieli w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizację zajęć dodatkowych, w tym artystycznych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne. Dzięki funduszom otrzymanym na realizację projektu w placówce utworzono Oddział Specjalny, powstał również kolejny gabinet terapeutyczny „Klamerka”, a już istniejące gabinety i sala Integracji Sensorycznej doposażone zostały w specjalistyczne sprzęty i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wymienić tu należy przede wszystkim tablicę interaktywną, dywan interaktywny, laptop, tablety, projektor, biały domek, basen z piłkami, rowerek treningowy, bieżnię i wiele, wiele innych. W związku z przystąpieniem do programu unijnego mogliśmy poszerzyć działania aktywne poprzez zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych dla wszystkich dzieci: Terapia ręki, trening umiejętności społecznych, ćwiczenia ortofoniczne, polisensoryka, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, język angielski, zajęcia muzyczne. Wszystko to składa się na podniesienie jakości edukacji w naszej placówce i pozwala jeszcze efektywniej rozwijać naszych wychowanków fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie, gwarantując im jednocześnie wspaniałą i bezpieczną zabawę.

Skip to content