Wakacje !

Szanowni Rodzice!
W związku z Zarządzeniem Nr 467/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk w lipcu i sierpniu 2020 roku, które mówi o pracy naszego przedszkola przez dwa miesiące w okresie wakacyjnym informuję, że nadal obowiązuje nas reżim sanitarny i Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.
Jako dyrektor przedszkola zobowiązana jestem do właściwej organizacji funkcjonowania placówki w okresie dwóch miesięcy z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz do wywiązania się zgodnie z Kodeksem Pracy do udzielenia urlopów wypoczynkowych nauczycielom i pracownikom samorządowym. W związku z tym informuję, iż dzieci w czasie wakacji będą przebywać w grupach łączonych i pod opieką zmieniających się nauczycieli i pracowników obsługi.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Państwa oraz moich pracowników zwracam się z ogromną prośbą o 100% potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu lub sierpniu w odpowiednich tygodniach. Dane proszę przekazać w nowej informacji podanej w załączniku i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pmi32slupsk@wp.pl ub dostarczyć osobiście do przedszkola.
Będę bardzo wdzięczna Państwu o wywiązanie się z prośby do 24 czerwca 2020 r.
Z poważaniem i podziękowaniem
Ewa Piękoś
Dyrektor PMI 32

ZARZĄDZENIE NR 9 dyżur wakacyjny

Skip to content