WAKACJE

Szanowni Państwo,
Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej pracy przedszkola w okresie wakacyjnym i  odesłanie  do 5 czerwca do godziny 10.00 na adres e-mailowy przedszkola:
pmi32slupsk@wp.pl

Jednocześnie przypominamy, że  osoby deklarujące chęć korzystania z wychowania przedszkolnego podczas wakacji powinny  przedstawić zaświadczenia z zakładu pracy o tym, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub wypoczynkowym .

Z poważaniem
Dyrektor
Ewa Piękoś
Skip to content